تحولات شگرف انقلاب صنعتی چهارم در معادن
تحولات شگرف انقلاب صنعتی چهارم در معادن
معدن‌کاری هوشمند در دوره انقلاب صنعتی چهارم، تحولات شگرفی مانند افزایش ابعاد و مقیاس فعالیت‌‌‌های صنعتی، کاهش ضریب خطا و افزایش دقت ساخت، افزایش ایمنی و تنزل دادن هزینه‌ها را به ارمغان آورد.

کانی مگ،با توجه به لزوم حفظ ذخایر معدنی برای نسل های آینده و استفاده بهینه از این ذخایر، لازم است از فناوری های نوین در این حوزه استفاده شود.با توجه به تاثیرگذاری انقلاب صنعتی چهارم در معادن در افزایش رقابت پذیری شرکت ها، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی و در نهایت رشد سودآوری آنها اهمیت رشد فناوری های حاصل از آن دوچندان می شود.

ویدیو زیر شمایی از تاثیر انقلاب صنعتی چهارم در صنعت معدن است.

  • نویسنده : ملیکا علاءالدینی، عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ